HomeProductenContact

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Little Tibet - Asian Import
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25/03/2018

Artikel 1 - Toepasselijkheid
Artikel 2 - Voorwaarden
Artikel 3 - Producten
Artikel 4 - Bestelling
Artikel 5 - Herroepingsrecht
Artikel 6 - Prijs
Artikel 7 - Betaling
Artikel 8 - Conformiteit en garantie
Artikel 9 - Levering en uitvoering
Artikel 10 - Overmacht
Artikel 11 - Intellectuele eigendom
Artikel 12 - Gegevensbeheer
Artikel 13 - Geschenkbon
Artikel 14 - niet-aansprakelijkheidsverklaring
Artikel 15 - Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1 - Toepasselijkheid
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaand onder :
1.1 Verkoper “Asian Import - Little Tibet ” - Vandelanotte Bart BE0829.429.677, Little Tibet - Westendestraat 10 - 8670 Koksijde, Asian Import - Vanackerestraat 59 - 8560 Wevelgem.
1.2. Koper - iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bestelling maakt via mail, website, per telefoon of in de winkel/magazijn.
1.3. Product(en) - Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten goederen en/of diensten.

Artikel 2 - Voorwaarden
2.1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper.
2.2. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn (zotte zondag, verhuur, verkoop per opbod…), geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.
2.3. Het plaatsen van een bestelling op de website mail, per telefoon of in de winkel/magazijn. geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website: https://www.asianimport.be/terms en https://www.littletibet.be/terms

Artikel 3 - Producten
3.1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
3.2 Sommige goederen zijn met de hand gemaakt en dus enige stukken. Ondanks zorgvuldige controle kunnen er bijgevolg kleine verschillen zijn tussen de getoonde foto's op de website en de geleverde goederen. Er kunnen tevens kleurafwijkingen zijn tengevolge de beeldschermkwaliteit.
3.3. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, etc; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen, etc. op de website en de winkel gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de bestelling.

Artikel 4 - Bestelling
4.1. uw bestelling is compleet en wordt pas verwerkt zodra we de betaling hebben ontvangen.
4.2. Om een product aan te kopen op onze website , voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting” of woorden van dezelfde strekking. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief. Wij zullen je per mail een bevestiging overmaken van jouw bestelling.

Artikel 5 - Herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is alleen van toepassing wanneer u woonachtig bent in een land binnen de Europese Economische Ruimte
5.1. Als je goederen bij ons online koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf u de producten in ontvangst hebt genomen het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder opgave van reden terugsturen naar ons adres of binnenbrengen in onze winkel. Westendestraat 10 - 8670 Koksijde of Vanackerestraat 59 - 8560 Wevelgem nadat wij van u het ingevulde herroepingsformulier hebben ontvangen en u voldoet aan de voorwaarden voor het retourneren.
5.2. Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Asian Import de betaalde sommen terugstorten.
5.3. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, herroepingsformulier en met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en rekening houdende met onze instructies.
5.4 Sommige producten/diensten vallen onder de uitzonderingen : retourverzendingskosten, tickets en reservaties voor meditaties en rituelen, wierook, cd’s, voedingswaren, speciaal op maat gemaakte producten, speciaal bestelde stukken, goederen in openbare verkoop of verkoop per opbod, producten verkocht in uitverkoop, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen, geschenkbonnen, etc.
5.5. Omdat u de kosten van de retourzending (die ten laste van de koper is) niet hoeft te betalen bij het online portaal kunnen wij geen heen-verzendingskosten terugbetalen (via het online retour portaal krijgt u een retourlabel die reeds door ons gefrankeerd is, u hoeft dan ook niets te betalen bij afgifte in het afleverpunt).
5.6. Alle formulieren en meer info kunt u vinden op https://www.littletibet.be/retourneren en/of https://www.asianimport.be/retouraanvraag

Artikel 6 - Prijs
6.1. De prijzen vermeld op onze website zijn in euro en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten tenzij anders vermeld, exclusief verzendkosten.
6.2. Verzendkosten zijn te vinden op : https://www.littletibet.be/verzending en/of https://www.asianimport.be/verzending
6.3. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van technische en druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.4. Wij behouden ons zich het recht voor om op eender welk moment de prijzen van via onze website aangeboden producten te wijzigen en om per vergissing verkeerd opgegeven prijzen te corrigeren.

Artikel 7 - Betaling
7.1. Wij aanvaarden volgende betaalmiddelen Bancontact/Mister Cash, iDeal, Visa, MasterCard, Maestro, Europese bankoverschrijving IBAN: BE45001621625889 Swift / BIC: GEBABEBB, contant.
7.2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. 
Online transacties worden verwerkt door Mollie BV.

Artikel 8 - Conformiteit en garantie
8.1. Asian Import garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om jou een overeenkomstig goed of dienst te leveren.
8.2. Alle goederen aangekocht in de winkel of magazijn dienen voor aankoop gecontroleerd te worden, hiervoor geldt geen enkele garantie na aanschaf, ook worden deze niet teruggenomen noch geruild.
8.3. Beelden worden verkocht zonder enige waarborg, in de staat waarin ze zich bevinden bij verkoop, nagekeken, gekend en goed gekeurd door de koper. De koper aanvaard alle zichtbare en eventuele verborgen, niet zichtbare gebreken.

Artikel 9 - Levering en uitvoering (enkel van toepassing voor web-shop bestellingen)
9.1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling ingegeven adres.
9.2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden bij de koerier in 1 à 5 werkdagen na ontvangst van de betaling.
9.3. Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier.
9.4. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschades wegens laattijdige levering of niet-levering, beschadigingen, verlies door de transporteur die wij aangestellen.
9.5. eventuele kosten voor retourzendingen zijn ten laste van de koper.
9.6. Aangezien Asian import - Little Tibet zelf de verzending verzorgt van de via de website bestelde producten, gaat het risico van verlies van of schade aan de producten op u over van zodra u, of de door u aangeduide persoon, het product/de producten in uw/zijn bezit krijgt.
9.7. De online bestelling die u bij Asian Import - Little Tibet maakt zijn niet standaard verzekerd.
Hebt u de optie gekozen 'insurance', kun je bij ons een claim indienen voor schade en/of vermissing van uw bestelling (melding 12u na ontvangst van uw pakket).
Is dit niet het geval, dan kunnen we namens de vervoerder jouw claim helaas niet in behandeling nemen en komt u niet in aanmerking voor een vergoeding.

Artikel 10 - Overmacht
10.1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
10.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom
11.1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.
11.2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Asian Import

Artikel 12 - Gegevensbeheer / Privacy
Onze volledige Privacyverklaring kunt u steeds nazien op 
https://www.asianimport.be/privacy en/of https://www.littletibet.be/privacy

Artikel 13 - Geschenkbon/tegoedbon
13.1. Je geschenk-/ tegoed-bon is geldig op de webshop of in de winkel.
13.2. Je geschenkbon is geldig tot en met de vermelde einddatum (1 jaar na besteldatum)
13.3. Je kunt je geschenkbon slechts eenmaal gebruiken
13.4. Een eventueel restbedrag vervalt
13.5. Je kunt de waardebon niet inwisselen voor geld

Artikel 14 - niet-aansprakelijkheidsverklaring
14.1. Asian Import - Little Tibet kan niet worden aansprakelijk gesteld voor het foutief gebruik van onze producten.
14.2. Asian Import - Little Tibet is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan de koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden.
14.3. Alle informatie die op deze site en winkel/magazijn voorkomt werd in eerste instantie vervaardigd door of bekomen van Asian Import - Little Tibet . Wij zijn niet verantwoordelijk voor het foutief of onvolledig zijn van de gegevens of voor iedere andere informatie die door of doorheen deze site voorkomen. Deze gegevens zijn louter informatief en geenszins bindend.
14.4. Door het aanvaarden van de aankoopvoorwaarden bevestigt de gebruiker dat hij kennis heeft genomen van deze niet-aansprakelijkheidsverklaring.

Artikel 15 - Klachtenregeling en geschillen
15.1. Je ons contacteren via https://www.asianimport.be/contact en of https://www.littletibet.be/contact . We doen er alles aan om je klacht binnen de 5 werkdagen te behandelen.
15.2. De online bestelling die u bij Asian Import - Little Tibet maakt zijn niet standaard verzekerd. Hebt u de betalende optie gekozen 'insurance', kun je bij ons een claim indienen voor schade en/of vermissing van uw bestelling (melding 12u na ontvangst van uw pakket). Is dit niet het geval, dan kunnen we namens de vervoerder jouw claim helaas niet in behandeling nemen en komt u niet in aanmerking voor een vergoeding.
15.3. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij betwisting die niet in de minne geregeld kunnen worden is enkel de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk bevoegd.

Disclaimer
Wij besteden veel aandacht aan de juistheid van informatie op onze website, maar we kunnen niet uitsluiten dat deze onvolledigheden of fouten bevat.
Het invoeren van informatie gebeurt handmatig waardoor er wel eens een fout kan optreden.
Hoewel we dit vervelend vinden, aanvaarden we daarvoor geen aansprakelijkheid.

Afdrukken

Nieuwsbrief
Little Tibet
Westendestraat 10
8670 Koksijde 
België

Openingsuren

Van 10u - 12u & 14u - 18u op 
  • Zaterdag 
  • Zondag
  • Feestdag (Belgische)
  • Iedere dag tijdens Belgische schoolvakanties
Contact

Gsm : +32 (0) 475 72 50 00

BTW : BE0829.429.677
EROI : BE0829429677

U kunt ons ook een email sturen via onze contactpagina van deze website.

Home Producten Nieuws & info Asian Import Wevelgem Contact Mijn account

Alle prijzen zijn Inclusief 21% BTW - Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop software: EasyWebshop.be